78 000, Banjaluka, Vojvode Momčila16   +387 (51) 490 300    tobl@teol.net   FAQ

Kontakt TOBL

Javna ustanova Turistička organizacija grada Banjaluka je osnovana Odlukom Skupštine grada Banjaluka 25.09.2003. godine u cilju valorizacije, očuvanja i zaštite turističkih vrijednosti na području grada Banjaluka. Počela je sa radom 24.08.2004.godine. Djelatnost Javne ustanove Turističke organizacije grada Banjaluka je:

  • Usmjeravanje aktivnosti nosilaca turističke ponude na obogaćivanju i podizanju nivoa kvaliteta turističkih i turizmu komplementarnih sadržaja i stvaranju atraktivnog turističkog ambijenta na teritoriji Grada;
  • Organizovanje turističke, informativno-propagandne djelatnosti, kulturnih, sportskih i drugih manifestacija od interesa za unapređenje turizma Grada;
  • Unapređenje i promocija izvornih vrijednosti (tradicija, običaji, etnološko blago i dr.) turističkog područja kojem pripada Grad i stvaranje uslova za njeno korišćenje;
  • Organizovanje kongresa i drugih oblika poslovnog turizma;
  • Promocija i organizovanje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređenja turističkog okruženja i zaštite životne sredine na području Grada;
  • Posredovanje u pružanju usluga turističkog vodiča i usluga smještaja (prvenstveno u privatnom smještaju);
  • Osnivanje turističko- informativnih centara za informativno- propagandnu djelatnost Grada u cilju obavještavanja posjetilaca o turističkim, kulturnim i drugim vrijednostima Grada;
  • Obavljanjе i drugih poslova i radnji od interesa za promociju i razvoj turizma na području Grada u skladu sa Zakonom, Statutom i zahtjevom osnivača


Organizaciona struktura Javne ustanove Turističke organizacije grada Banja Luka

DIREKTOR
Irena Radojević, diplomirani inžinjer ekologije
Vojvode Momčila 16
E-mail: irena.radojevic@banjaluka-tourism.com

POMOĆNIK DIREKTORA
Minja Šurlan, diplomirani pravnik
Vojvode Momčila 16
E-mail: minja.surlan@banjaluka-tourism.com

STRUČNI SAVJETNIK
Ostoja Basašin, prof.dr 
Kralja Petra I Karađorđevića 75
E-mail: ostoja.barasin@banjaluka-tourism.com

 

SLUŽBA ZA RAZVOJ TURIZMA

Draženka Janjanin
Rukovodilac službe
Vojvode Momčila 16
E-mail: drazenka.janjanin@banjaluka-tourism.com

Slađana Golić
Viši stručni saradnik
Kralja Petra I Karađorđevića 87
E-mail: sladjana.golic @banjaluka- tourism.com

Slađana Dodig
Samostalni stručni saradnik
Kralja Petra I Karađorđevića 87
E-mail: sladjana.dodig@banjaluka-tourism.com

Mira Popović Ivanić
Stručni saradnik
Vojvode Momčila 16
E-mail: mira.ivanic@banjaluka-tourism.com

Mladen Šukalo
Samostalni stručni saradnik
Kralja Petra I Karađorđevića 87
E-mail: mladen.sukalo @banjaluka-tourism.com

Zoran Sanković
Samostalni stručni saradnik
Kralja Petra I Karađorđevića 87
E-mail: zoran.sankovic @banjaluka-tourism.com

Irena Popović
Samostalni stručni saradnik
Kralja Petra I Karađorđevića 87
E-mail: irena.popovic@banjaluka-tourism.com

Andrea Prerad
Samostalni stručni saradnik
Kralja Petra I Karađorđevića 87
E-mail: andrea.orozovic@banjaluka-tourism.com


Marija Jovanović
Saradnik za poslove prodaje i propagande
Kralja Petra I Karađorđevića 75
marija.jovanovic@banjaluka-tourism.com

 

Dalibor Ćup
Samostalni stručni saradnik
Kralja Petra I Karađorđevića 87
E-mail: dalibor.cup@banjaluka-tourism.com

 

Slađana Dodig
Stručni saradnik
Kralja Petra I Karađorđevića 87
E-mail: sladjana.dodig@banjaluka-tourism.com

 

SLUŽBA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU I MARKETING

Branka Branković
Stručni saradnik za odnose sa javnošću
Vojvode Momčila 16
E-mail: branka.brankovic@banjaluka-tourism.com

Marijana Krkljić
Stručni saradnik za marketing
Vojvode Momčila 16
E-mail: marijana.krkljic@banjaluka-tourism.com

 

SLUŽBA ZA OPŠTE I PRAVNE POSLOVE

Ranka Babić
Rukovodilac službe
Vojvode Momčila 16
E-mail: ranka.babic@banjaluka- tourism.com

Dražen Brdar
Stručni saradnik
Kralja Petra I Karađorđevića 87
E-mail: drazen.brdar @banjaluka- tourism.com

Nada Rokvić
Stručni saradnik
Vojvode Momčila 16
E-mail: nada.rokvic@banjaluka- tourism.com

 

 

 

Centrala telefon: +387 (51) 490 300
Fax: +387 (51) 490 305


Jun 2023
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2